Trang chủ»Tin tức»Thư giãn
CHUYỆN HAI CON NGỰA

Chuyện ngụ ngôn hai con ngựa hay

khung kèo thép mạ truyện ngụ ngôn hay

 

Ngựa Cái ngày đêm không làm lụng gì hết và chỉ tha thẩn trên cánh đồng, còn Ngựa Đực đêm đêm mới được thả đi ăn, ban ngày phải cày đất. Thấy vậy Ngựa Cái mới bảo Ngựa Đực:

- Anh việc gì phải kéo cày? Giá tôi ở địa vị anh thì tôi không có chịu. Chủ mà lấy roi quật tôi, tôi sẽ tung vó đá lại. 

Sang ngày hôm sau, Ngựa Đực bèn nghe lời Ngựa Cái. Bác nông dân thấy Ngựa Đực trở nên ương bướng, bèn đóng Ngựa Cái vào vai cày.

(Nguồn: sưu tầm)

khung kèo thép mạ giàn vì kèo mái nhà

 

Xem thêm:

CÁO VÀ NGỖNG

SỰ SA THẢI VỘI VÀNG

NHỮNG VẾT ĐINH TRÊN HÀNG RÀO

BÀI HỌC SINH TỒN CỦA HƯƠU CON

--%>