Tầm nhìn
Tầm nhìn

Tóm tắt tầm nhìn

ĐẠI LỢI PHÁT sẽ trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, tư vấn thiết kế và thi công các giải pháp về kết cấu Hệ khung kèo Thép mạ trọng lượng nhẹ trong ngành xây dựng dân dụng  của Việt Nam.