Giàn khung vì kèo xà gồ thép mạ nhôm kẽm siêu nhẹ chống rỉ lợp tôn
Mã sản phẩm: Gian-khung-vi-keo-xa-go-thep-ma-nhom-kem-sieu-nhe-chong-ri-lop-ton Thông số kỹ thuật

Vật tư sử dụng:

Xà gồ C100 ( C100.75 và C100.100) Xà gồ C75 ( C75.75 và C75.100)

Rui / mè: TS35.50 và TS40.50; TS54.50

Thông số kỹ thuật:

Khoảng cách kèo: 2,5m - 3m

Khoảng cách li tô 800 mm - 1100mm

Khoảng cách vượt nhịp kèo kinh tế là 16m