Trang chu»Du an
Du an
Nhà Thờ Tân Ngãi - TP Vĩnh Long 3
Nhà Thờ Tân Ngãi - TP Vĩnh Long 3

Nhà thờ được xây dựng trên khuôn viên hơn 10,000m2, diện tích xây dựng hơn 600m2, nhằm phụ vụ cho việc thờ phụ chúa. Thông tin dự án Thuộc Giáo Sứ Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long. Chủ Thầu: Cty TNHH XD An Gia Phúc - Giám Đốc_Đinh Quang Hải

Chi tiết
Nhà Thờ Tân Ngãi - TP Vĩnh Long 6
Nhà Thờ Tân Ngãi - TP Vĩnh Long 6

Nhà thờ được xây dựng trên khuôn viên hơn 10,000m2, diện tích xây dựng hơn 600m2, nhằm phụ vụ cho việc thờ phụ chúa. Thông tin dự án Thuộc Giáo Sứ Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long. Chủ Thầu: Cty TNHH XD An Gia Phúc - Giám Đốc_Đinh Quang Hải

Chi tiết
Nhà Thờ Tân Ngãi - TP Vĩnh Long 5
Nhà Thờ Tân Ngãi - TP Vĩnh Long 5

Nhà thờ được xây dựng trên khuôn viên hơn 10,000m2, diện tích xây dựng hơn 600m2, nhằm phụ vụ cho việc thờ phụ chúa. Thông tin dự án Thuộc Giáo Sứ Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long. Chủ Thầu: Cty TNHH XD An Gia Phúc - Giám Đốc_Đinh Quang Hải

Chi tiết
Nhà Thờ Tân Ngãi - TP Vĩnh Long 4
Nhà Thờ Tân Ngãi - TP Vĩnh Long 4

Nhà thờ được xây dựng trên khuôn viên hơn 10,000m2, diện tích xây dựng hơn 600m2, nhằm phụ vụ cho việc thờ phụ chúa. Thông tin dự án Thuộc Giáo Sứ Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long. Chủ Thầu: Cty TNHH XD An Gia Phúc - Giám Đốc_Đinh Quang Hải

Chi tiết
Nhà Thờ Tân Ngãi - TP Vĩnh Long 2
Nhà Thờ Tân Ngãi - TP Vĩnh Long 2

Nhà thờ được xây dựng trên khuôn viên hơn 10,000m2, diện tích xây dựng hơn 600m2, nhằm phụ vụ cho việc thờ phụ chúa. Thông tin dự án Thuộc Giáo Sứ Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long. Chủ Thầu: Cty TNHH XD An Gia Phúc - Giám Đốc_Đinh Quang Hải

Chi tiết
Nhà Thờ Tân Ngãi - TP Vĩnh Long
Nhà Thờ Tân Ngãi - TP Vĩnh Long

Nhà thờ được xây dựng trên khuôn viên hơn 10,000m2, diện tích xây dựng hơn 600m2, nhằm phụ vụ cho việc thờ phụ chúa. Thông tin dự án Thuộc Giáo Sứ Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long. Chủ Thầu: Cty TNHH XD An Gia Phúc - Giám Đốc_Đinh Quang Hải

Chi tiết
--%>